Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejXXVII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Wieczfnia-Kolonia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.
10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad  XXVII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.