Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejXXI Sesja rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 14 lipca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie.

9. Interpelacje.

10. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Zamknięcie obrad  XXI sesji  Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.