Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejXXII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 września 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za I półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna instrumentem płatniczym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w gminie Wieczfnia Kościelna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków  do oczyszczalni w miejscowości Grzebsk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mławie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Mławie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2016/2017.
15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Zamknięcie obrad  XXII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.