Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejXVIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 23 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół  w Wieczfni Kościelnej i Szkole Filialnej w Grzebsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Windykach.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wieczfni Kościelnej.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych  Rady Gminy Wieczfnia Kościelna za 2016  rok.                                                                            18. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.