Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejWyremontowane boisko wielofunkcyjne czeka na uczniów i mieszkańców gminy.

W dniu 24 października 2019 roku dokonano odbioru technicznego i przekazano do eksploatacji boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

Obiekt wybudowano w połowie 2010 roku. Intensywnie użytkowanie zarówno przez uczniów szkoły jak i mieszkańców gminy spowodowało konieczność wykonania prac modernizacyjnych boiska.

W ramach remontu wykonano następujące roboty:

– demontaż i montaż urządzeń sportowych,

– sfrezowanie starych  podłoży betonowych do głębokości 4 cm,

– wykonanie podbudowy elastycznej ET gr 25 mm,

– wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr 16 mm,

– wymiana paneli ogrodzeniowych (wyłącznie za bramkami).

Wykonawcą inwestycji była firma ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 239.850,00 zł.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Wieczfnia Kościelna pozyskała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” dotację w wysokości 120.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.