Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejW Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich powstanie pracowania językowa.

Umowa na dofinansowanie zadnia ze środków budżetu województwa Mazowieckiego podpisana została w dniu 11 października 2019 roku w Ciechanowie.

W imieniu gminy umowę podpisał Wójt Mariusz Gębala przy kontrasygnacie Skarbnika Małgorzaty Stępki. Ze strony Województwa Mazowieckiego wystąpił Marszałek Adam Struzik. Umowa dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Dofinansowanie pracowni językowej” w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich na kwotę 20.750,00 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 10 września 2019 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Na mocy uchwały zmieniającej Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomoc finansową  na realizację zadań polegających na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach/placówkach oświatowych na łączną kwotę 11 000 000 zł.  Wsparcie uzyskało łącznie 251  jednostek samorządu terytorialnego – w tym Gmina Wieczfnia Kościelna.

Ten program stworzyliśmy z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach. Chcemy, aby dzieci i młodzież miały dostęp do nowoczesnych rozwiązań, mogły się uczyć korzystając z często innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Świat idzie do przodu i cały czas się zmienia. Kiedyś do nauki wystarczyły zeszyt, książka i ołówek, dziś oczekiwania młodych są zupełnie inne. Niestety z uwagi na ograniczone fundusze, nie każda szkoła może sobie pozwolić na stworzenie pracowni na miarę XXI wieku. Cieszę się, że możemy mieć w tym swój udział – podkreślił marszałek Adam Struzik.