Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejVII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 3 listopada odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2014/2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Pana Witolda Ludwińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego  Artura Dołowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mławie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mławie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
15. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16.  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                   17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                   18. Zamknięcie obrad  VII Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.