Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 23 września odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad.

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za I półrocze 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Sławomira Wojciecha Koźlakiewicza ul. Kościelna 1, 06-500 Mława reprezentowanego przez pełnomocnika r. pr. Olgę Wernik-Morawską z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy adwokacka spółka jawna ul. Św. Wojciecha 3/3a lok.1 10-038 Olsztyn.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków z oczyszczalni w miejscowości Grzebsk.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

13. Interpelacje.

14.  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Zamknięcie obrad  VI Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.