Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejUmowy dotyczące wsparcia sołectw podpisane

Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymało 5 zadań.

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Powstaną m.in nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Umowy w tej sprawie w dniu 8 lipca 2020r. w Ciechanowie podpisał wójt Mariusz Gębala, skarbnik Małgorzata Stępka, marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna zadania będą realizowane w 5 sołectwach:

1. Ogrodzenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Długokąty.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki.

3. Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinie.

4. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pogorzel.

5. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach.

Całkowita wartość projektów wynosi 115.000 zł, przy wsparciu 50.000 zł.

Już po raz trzeci przyznajemy sołectwom granty w ramach MIAS. To program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Pomagamy mieszkańcom sołectw w tworzeniu warunków do odpoczynku i aktywności w swoim środowisku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

Mieszkańcy Mazowsza mają mnóstwo ciekawych pomysłów i aktywnie włączają się w ich realizację. Zgłoszone projekty to niewielkie, ale bardzo ważne dla sołectw inwestycje, które będą służyć celom rekreacyjnym, kulturalnym czy sportowym – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania, władze samorządowe naszej gminy podpisały dodatkowo umowę na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr G230938W”. Droga relacji Chmielewo Wielkie – Grzebsk. Dotacja na zadanie pochodzi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie. Wysokość dofinansowania wyniosła 125.000 zł.