Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejInformacja Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna

w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyło się

spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na

wymianę kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

Program finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego,

w ramach którego wyłonione zostaną Gminy, które otrzymają dofinansowanie

w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na zakup, dostawę i montaż wymienionych instalacji.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie proszone są

o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna deklaracji uczestnictwa w projekcie wymiany

urządzeń grzewczych do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo energetyczne budynku.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna, pok. nr 14 oraz na stronie internetowej www.ugwieczfnia.bipgmina.pl oraz www.wieczfniakoscielna.pl.

Deklaracja