Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejProjekt Edukacyjny

„Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”

Nr projektu: RPMA.10.01.01-14-b538/18-00

Wartość projektu: 932.435,94 zł

Dofinansowanie: 885.530,19 zł

Wkład własny ( w formie niepieniężnej): 46.905,75 zł

Gmina Wieczfnia Kościelna w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021r. będzie realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projektem objętych zostanie 179 uczniów i 36 nauczycieli szkół z terenu gminy.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 36 nauczycieli.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki z języka angielskiego i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki także zakończone egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostaną m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 165.194,00 zł. Planowany jest zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych oraz  sprzętu do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”.

Zapytanie ofertowe na postępowanie pn.: „Usługa szkoleniowa – realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Kompetencje i umijętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”.