Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejOtwarcie drogi powiatowej Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek

W dniu 19 stycznia 2015 roku w miejscowości Windyki dokonano oficjalnego otwarcia rozbudowanej drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek.

W dniu 19 stycznia 2015 roku w miejscowości Windyki dokonano oficjalnego otwarcia inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr  2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko i w m. Kulany – ETAP I, II, III”.

Droga powiatowa nr 2307W stanowi drugą co długości drogę powiatową na terenie powiatu mławskiego  i wynosi 18 kilometrów.

W ramach I ETAPU inwestycji  wykonano rozbudowę odcinka drogi od Uniszek Cegielni do Wieczfni Kościelnej o długości 10 km polegającej na wykonaniu poszerzenia jezdni i wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni, wykonaniu zjazdów, poboczy, uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę mostu w miejscowości Chmielewko z jednoczesnym wybudowaniem chodników w miejscowościach Windyki, Grzybowo i Pogorzel o łącznej długości ponad 1200 m. Całkowity koszt inwestycji po przetargu wyniósł ponad 6 400 000,00 zł.

Powiat mławski uzyskał na tę inwestycję dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa kwotę w wysokości 4 267 100.00 zł., oraz pomoc finansową z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600 000.00 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Mławskiego.

W bieżącym roku planowany jest II ETAP realizacji rozbudowy drogi na odcinku od Wieczfni Kościelnej do Pepłówka tj odcinek długości 6 km wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany. Całość zadania planuje się  zakończyć w 2016 roku wykonując III ETAP inwestycji na odcinku około 2 km z wyłączeniem odcinka około 600 m w miejscu projektowanej drogi ekspresowej S 7 Gdańsk – Warszawa.