Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejOgłoszenia

21/09/2020

na usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

03/07/2020

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniszkach Zawadzkich

19/06/2020

dot.rachunków bankowych przeznaczonych do wpłat za odpady komunalne, podatki i ścieki

17/06/2020

o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2019

15/01/2020

dla fragmentu miejscowości Kuklin, Gmina Wieczfnia Kościelna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do planu miejscowego

12/11/2019

na usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

24/09/2019

na usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

08/04/2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia dla złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego

08/04/2019

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia dla złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego