Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejOdbiór drogi powiatowej

W dniu 27 stycznia 2016 roku dokonano odbioru inwestycji pod nazwą ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany"

Był to II etap rozbudowy całej drogi o długości ponad 18 km. Stanowi ona drugą co do długości drogę powiatową na terenie Powiatu Mławskiego.

W pierwszym Etapie rozbudowy drogi wykonano odcinek drogi od Uniszek Cegielni do Wieczfni Kościelnej o długości 10 km z jednoczesnym wybudowaniem chodników w miejscowościach Windyki, Grzybowo i Pogorzel o łącznej długości ponad 1200 m, oraz przebudowano most w miejscowości Chmielewko. Łączna wartość inwestycji I etapu to 6 400 000,00 zł w tym udział środków subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości  4 267 100,00 zł., udział Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600 000,00 zł., ponad 1 500 000,00 zł wkład własny Powiatu Mławskiego.

W II etapie realizacji inwestycji wykonano rozbudowę odcinka drogi od Wieczfni Kościelnej do Pepłówka o długości 6 km polegającej na wykonaniu poszerzenia jezdni i wzmocnieniu konstrukcji istniejącej nawierzchni, wykonaniu zjazdów, poboczy, uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowie mostu w miejscowości Kulany z jednoczesnym wybudowaniem chodników w miejscowościach Pepłowo, i Pepłówek o łącznej długości ponad 1000 m. Całkowity koszt inwestycji po przetargu wyniósł ponad 4 500 000,00 zł.

Powiat Mławski uzyskał na tę inwestycję dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa kwotę w wysokości 2 308 527,00 zł oraz pomoc finansową z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500 000.00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Mławskiego.

Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, chodników i wybudowaniu odwodnienia poprawiła zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Wybudowane chodniki w obszarach zabudowanych poprawią warunki poruszania się pieszych. Piesi nie będą poruszać się po poboczach lub jezdni stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Poprawi się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół w Wieczfni Kościelnej. Dopełnieniem inwestycji będzie wykonanie III etapu na odcinku około 2 km od Uniszek Cegielni do drogi krajowej nr 7 z wyłączeniem odcinka około 600 m w miejscu projektowanej drogi ekspresowej S 7 Gdańsk – Warszawa.