Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejMIAS Mazowsze 2020 – rozstrzygnięcie

Pięć naszych sołectw otrzyma dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Uchwałą tą, władze Mazowsza przyznały naszej gminie pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie następujących zadań:

1. Ogrodzenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Długokąty.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki.

3. Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinie.

4. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pogorzel.

5. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach

W sumie otrzymamy 50 tys. zł.

„MIAS Mazowsze 2020” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką.