Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejMazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne – Produkt Regionalny i Tradycyjny

to temat szkolenia, które odbyło się w dniu 29 października 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej.

Szkolenie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy  z Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze” i Wójtem Gminy Wieczfnia Kościelna.

Pani Anna Kienik Prezes Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przywitała licznie zgromadzonych gości, poinformowała o celach szkolenia oraz przedstawiła prelegentów.

Otwarcie szkolenia dokonał p. Mariusz Gębala Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna, podkreślając znaczenie i rolę lokalnych produktów wytwarzanych do dnia dzisiejszego przez mieszkańców gminy. Nawiązał w ten sposób do „napoleonki kulańskiej” i „jolusinej śliwki kandyzowanej” – będących typowymi przykładami tradycyjnego produktu lokalnego.

Etapy wprowadzania produktu na listę produktów tradycyjnych jak i samą definicję produktu lokalnego i tradycyjnego omówił p. Krzysztof Zaniewski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na wybranych przykładach zarejestrowanych już produktów regionalnych, omówił ich rolę oraz znaczenie w funkcjonowaniu  rynku rolno – spożywczego województwa mazowieckiego oraz przedstawił formy wprowadzania do obrotu żywności tradycyjnej i regionalnej.

Drugą części szkolenia poprowadziła p. Elżbieta Sieczka reprezentująca Pracownię Rozwoju „Inkubator”. Na przykładzie półproduktów jak i  gotowego produktu omówiła sposób wytwarzania jak i samą historię powstania „jolusinej śliwki kandyzowanej”. Przybyli na szkolenie mieli okazję spróbować gotowego produktu jak i zadawać szczegółowe pytania dotyczące produktów używanych w procesie powstania śliwki kandyzowanej.

Dziękując wszystkim za udział, już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia o podobnych charakterze.