Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejKomunikat Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna

Dotyczy planowanego rozpoczęcia robót budowlanych przy inwestycji „Farma Wiatrowa Mława”

           Szanowni Mieszkańcy

Wraz z początkiem sierpnia na ternie Gminy Wieczfnia Kościelna rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Farma Wiatrowa Mława”. Zakres projektu  obejmuje wykonanie 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 37,4 MW wraz z robotami towarzyszącymi tj. budową stacji GPO i RSO, przebudową dróg dojazdowych, ułożeniem kabli, przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV na odcinku ok. 2 km. Prace będą realizowane na ternie sołectw Windyki, Grzybowo, Bąki, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Kulany. Transport materiałów budowlanych będzie odbywał się z wykorzystaniem dróg gminnych i powiatowych. Wspólnie z inwestorem oraz przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ustalimy możliwość korzystania z ciągów komunikacyjnych, przyjmując za priorytet pominięcie terenów zwartej zabudowy oraz w sposób gwarantujący ochronę interesów uczestników ruchu drogowego i bezpieczeństwo mieszkańców.

Proszę Państwa a szczególnie rolników o zachowanie ostrożności ze względu  na zwiększony ruch pojazdów ciężarowych, ponieważ termin rozpoczęcia robót budowlanych pokrywa się z rozpoczęciem sezonu żniwnego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 31 października 2021 r.

 

Z poważaniem

Mariusz Gębala

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna