Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

Szczegółową inwentaryzacją objęte zostaną źródła zainstalowane w w budynkach mieszkalnych a także w nieruchomościach niezamieszkałych

Umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” podpisał wójt Mariusz Gębala i skarbnik Małgorzata Stępka. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Wsparcie objęło 100% kosztów zadania, które wynosi  23.399 zł.

Jak podkreśla wójt Mariusz Gębala, celem prowadzenia inwentaryzacji jest określenie skali problemu związanego z ilością niskosprawnych kotłów Co oraz rodzaju i ilości paliwa zużywanego do zapewnienia komfortu cieplnego. Pozyskanie tych informacji umożliwi  Gminie Wieczfnia Kościelna dobranie działań mających na celu poprawę warunków jakości powietrza. 

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w oparciu o metodę kombinowaną, tj. połączenia metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego. Podczas realizacji zadania kładziony będzie nacisk na aktualność danych,dlatego metoda rejestrowa dotyczyć będzie tylko tych obiektów gdzie mamy pewność, iż dane pochodzące z poszczególnych rejestrów są aktualne na dzień prowadzenia inwentaryzacji.  Planowany termin inwentaryzacji – do 31.12.2020r.