Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejDodatek energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami)

Zgodnie z ustawą, dodatek energetyczny przysługuje odbiory wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompensacyjnej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego należ złożyć:

  1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  2. Kserokopie umowy kompensacyjnej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

WARUNKI UZYSKANIA ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

  • Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączona umową kompensacyjną lub umową sprzedaży energii elektrycznej. Strona tej umowy musi być osoba, na którą jest wydana decyzja o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016 roku (M. P. z 2016 roku poz. 411) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku, kwota dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

– prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,29 zł miesięcznie,

– składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,68 zł miesięcznie,

– składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,81 zł miesięcznie.