Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejInformacja – osoby bezdomne

I N F O R M A C J A

W związku ze zbliżającym się okresem  zimowym  i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna  zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to w szczególności osób bezdomnych a także osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych, które samotnie zamieszkują.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej – 23 654 05 76
– Straży Gminnej – 608 626 299
– Policji – 997
– Pogotowia – 999
– Szpitala – 23 654 32 35

Osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na podstawie decyzji administracyjnej kierującej do SCHRONISKA „LEŚNE ZACISZE” SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH SOKOŁOWY KĄT 1,  gm. Siemiątkowo, pow. Żuromiński, tel. 23/655 77 60, 515 181 912 wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
W innych przypadkach (tj. osób niekierowanych przez GOPS w Wieczfni Kościelnej) przebywanie w schronisku odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń między osobą a schroniskiem.