Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejGmina Wieczfnia Kościelna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 29 października 2014 roku Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna p. Jan Warecki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wieczfnia Kościelna  p. Małgorzaty Stępka podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim w ramach działania „Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje zarówno prace budowlane na które składają się roboty przy budynku stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i rozbudowa pompowni w Chmielewie Wielkim, zastosowanie nowoczesnych technologii jak i opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.


Wartość projektu: 995.709,82 zł

Wysokość dofinansowania: 539.572,00 zł

Wkład własny: 456.137,82 zł

prow