Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejRozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Windykach

 

 

W wyniku realizacji projektu nastąpiła rozbudowa, przebudowa oraz doposażenie istniejącego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Windyki. Budynek wymagał gruntownego remontu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Przebudowę  pomieszczeń wewnątrz budynku, dobudowano nowej klatkę schodową, nastąpiła wymiana podłóg. Budynek został ocieplony. W ramach wyposażenia zakupiono stoły, krzesła, gabloty, wieszaki oraz szafy.


Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu „Rozbudowę, przebudowę i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Windykach ”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007 – 2013