Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejPrzyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Kościelnej

12 3

 

 

 

dla rozwoju Mazowsza

Celem zrealizowanego projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wieczfni Kościelna oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców tego obszaru. Zrealizowanie inwestycji spowoduje zwiększenie możliwości edukacyjnych dla społeczności lokalnej, tym samym będzie źródłem bodźców do większej aktywności dzieci i młodzieży, decydującej w dużej mierze o przyszłości gminy.

W wyniku realizacji projektu wykonano:

boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem;
okólną bieżnię 6-torową o nawierzchni poliuretanowej;
skocznię wzwyż z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem;
koło betonowe do pchnięcia kulą wraz z wyposażeniem;
kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem;
skate park o nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem;
boisko do streetballu
boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem
ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni żwirowej
ogrodzenia terenu działki
oświetlenie terenu

Nr projektu RPMA.07.02.00-14-191/09

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” z działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.
Gmina Wieczfnia Kościelna uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 2.172.303,22 zł.
Termin realizacji projektu: 04.05.2009r. – 30.09.2012r.