Wtorek16.04.24
Imieniny:Kseni, Cecylii, Bernardety
Biuletyn Informacji PublicznejDotacja na remont strażnicy OSP

z przeznaczeniem na remont posadzki garażowej w Wieczfni Kościelnej

Umowę w tej sprawie w dniu 10 czerwca 2020 roku podpisali Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusz Gębala, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Województwa Wiesław Raboszuk.

W ramach udzielonej dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł wykonany zostanie remont posadzki w boksach garażowych OSP w Wieczfni Kościelnej. Obecny stan posadzki wymaga wykonania jej remontu. Posadzka wykonana jest z betonu, widoczne są liczne spękania oraz ślady wieloletniego używania (przebarwienia, plamy, uszczerbki). Wykonanie remontu posadzki wpłynie na poprawę jakości pracy strażaków oraz poprawi w znacznym stopniu warunki zabezpieczenia sprzętu będącego z zasobach OSP Wieczfnia Kościelna. Umożliwi utrzymanie porządku w garażach, w szczególności po akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wykonanie warstwy antypoślizgowej zmniejszy ryzyko wypadku oraz zwiększy komfort pracy strażaków.

Należy zaznaczyć, że Jednostka OSP w Wieczfni Kościelnej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest jedną z najlepiej funkcjonujących tego typu jednostek na terenie powiatu mławskiego i północnego Mazowsza.