Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejDla Przedsiębiorcy

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2012 roku  zostały przeniesione wszystkie wpisy funkcjonujących przedsiębiorców (aktywne i zawieszone) z ewidencji gminnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W związku z powyższym z dniem przeniesienia wpisów do CEIDG Wójt Gminy przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Od tej daty organem właściwym dla przedsiębiorców jest  Minister Gospodarki z siedzibą w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

– zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie,

– wypełnić wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (w ciągu 7 dni),

– pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie,

– przesłać wniosek listem poleconym do gminy (podpis musi być notarialnie potwierdzony),

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do korzystania z publicznie dostępnego rejestru CEIDG w celu sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów zgodnie z aktualnym stanem prawnym na portalu internetowym www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl