Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejBEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE PROW 2014 – 2020

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe.

Szkolenie warsztatowe poświęcone będzie zagadnieniom osi 4 LEADER i środków na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw w latach 2016 – 2022.
Szkolenie ma także na celu prezentację wyników prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

1. Urząd Gminy Dzierzgowo – 06.10.2015 r., godz. 10:00 – 13:00;
2. Urząd Miasta Przasnysz – 08.10.2015 r., godz. 10:00 – 13:00;
3. Urząd Gminy Ciechanów – 12.10.2015 r., godz. 10:00 – 13:00.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Analiza badań ankietowych
2. Porównanie wniosków płynących z diagnozy przeprowadzonej bezpośrednio z udziałem lokalnej społeczności (warsztaty w 18-u gminach + ankiety) względem wypracowanych założeń do LSR przez grupę roboczą
3. Konsultacje wypracowanych z grupą roboczą celów ogólnych i przypisanych im celów szczegółowych LSR w powiązaniu z analizą SWOT – dostosowanie/zweryfikowanie zapisów LSR
4. Wstępne określenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach LSR ze wskazaniem sposobu ich realizacji.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa!

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”
ul. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
Tel. 29 597 01 01