Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejZaproszenie

Lokalna Grupa Działania ,,Północe Mazowsze” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na jednodniowy wyjazd na Festiwal Gęsiny w dniu 10 listopada 2018 r. do Przysieku k. Torunia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Poddziałanie 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

ZAPROSZENIE

      Lokalna Grupa Działania ,,Północe Mazowsze” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na jednodniowy wyjazd  na Festiwal Gęsiny w dniu 10 listopada 2018 r. do Przysieku k. Torunia. Jest to tradycyjny kiermasz produktów z gęsiny oraz innych regionalnych potraw.

Pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają uczestnicy cyklu szkoleń  pt.,,Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich” realizowanego przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi, które partnerem była Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. Szkolenia odbyły się w dniach 1, 2 i 3 października 2018 r. w Hotelu Korona  w Ciechanowie.

Wyjazd ma na celu pokazanie dobrych praktyk związanych z promowaniem produktów ekologicznych i lokalnych oraz współpracy gospodarczej na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów. Podczas wyjazdu zostanie zorganizowany warsztat związany z przedsiębiorczością w ramach zakresów zawartych w LSR, przybliżający tematykę przedsięwzięć, na które ogłaszane są nabory wniosków w LGD „Północne Mazowsze”.

Udział w wyjeździe jest BEZPŁATNY.

REKRUTACJA:

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń o czym zostaną Państwo poinformowani w trakcie telefonicznego przyjmowania zgłoszenia tel. 23 671-12-02 do dnia 5 listopada 2018 r. do godziny 14:00.

Osoba do kontaktu: Renata Żmijewska

Zapraszamy!