Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejXXIV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 2017 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

9. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,

b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,

f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2018 rok.

13. Interpelacje.

14. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Zamknięcie obrad  XXIV sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.