Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejXVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Wieczfnia Kościelna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
 13. Interpelacje.
 14. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej