Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejXIV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 30 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Grzebsk.
 11. Interpelacje.
 12. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.