Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 3 lutego 2016 roku odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Pana Witolda Ludwińskiego, Uniszki Zawadzkie 62, 06-513 Wieczfnia Kościelna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy Wieczfnia Kościelna w latach 2016 – 2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2016 roku.
11. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                  13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                   14. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.