Niedziela21.04.24
Imieniny:Anzelma, Bartosza, Feliksa
Biuletyn Informacji PublicznejRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina złożyła aż trzy projekty na realizację kompleksowych zadań inwestycyjnych.

Wnioski dotyczą:

  1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin” – 3.520.000,00 zł
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grzybowo i Windyki” – 8.700.000,00 zł
  3. „Skomunikowanie dróg gminnych z infrastrukturą powstałą w wyniku przebudowy drogi krajowej nr 7” – 2.500.000,00 zł

Łączna wartość wniosków wynosi 14.720.000,00 zł, przy wnioskowanej kwocie dofinansowania 12.000.000,00 zł

Dofinansowanie zostanie przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków.

Samorządy z województwa mazowieckiego do dnia 30 września 2020 roku mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prezes Rady Ministrów rozdysponuje 6 mld zł na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego