Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejPozyskane dotacje i dofinansowania

Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne przyniosły wymierne efekty w postaci dofinansowań zadań gminnych, których realizacja przewidziana jest w 2019 roku.

Zadania, na które gmina uzyskał dofinansowanie:

1. Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiałki.

Dofinansowanie: 150.000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2. Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebsku.

Dofinansowanie: 7.500 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3.  Wymiana drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie.

Dofinansowanie: 7.500 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

4. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

Dofinansowanie: 10.000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

5. Doposażenie orkiestry dętej  i świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej.

Dofinansowanie: 10.000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo Wielkie.

Dofinansowanie: 10.000 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

7. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Dofinansowanie: 21.000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowe wsparcie budżetu naszej gminy tyko w I półroczu 2019 roku wyniosło 216.000 zł.

Ocenie merytorycznej podlegają obecnie jeszcze inne projekty, o których dofinansowanie wystąpiła gmina Wieczfnia Kościelna. Dotyczą m.in. remontu infrastruktury sportowej, wyposażenia pracowni komputerowej, przebudowy strażnicy OSP Windyki, dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów dot. m.in infrastruktury drogowej i rekreacyjnej.