Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejPodsumowanie zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Odpady do recyklingu i unieszkodliwienia przekazało 86 rolników z terenu naszej gminy.

W dniach 15 – 17 czerwca 2020 rok odebrano od naszych rolników odpady pochodzące z działalności rolniczej tj. folia rolnicza, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. Posegregowane odpady odebrała wyłoniona w drodze procedury art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych firma TRANS-PLAST Jacek Borkowski z siedzibą w Ciechanowie.

Łącznie odebrano blisko 135 ton odpadów w tym:

  1. folia rolnicza – 77,210 – Mg
  2. siatki do owijania balotów –    21,910 Mg
  3. sznurek do owijania balotów – 3,050 Mg
  4. opakowania po nawozach –    12,300 Mg
  5. opakowania typu BIG BAG – 20,010 Mg

Zbiórka odpadów przeprowadzona była w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu BIG BAG” na którą Gmina Wieczfnia Kościelna pozyskała dotację celową w wysokości 100% kosztów zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jak zaznacza Joanna Mórawska – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, program zbiórki odpadów spotkał się z dużym odzewem wśród rolników. Należy podkreślić sprawną organizację zbiórki zarówno ze strony wykonawcy jak i samych rolników, których odpady były starannie posegregowane.  Łącznie odpady przekazało 86 rolników z 21 miejscowości. Jeżeli w przyszłych latach gmina będzie miała możliwości pozyskania środków na ten cel na pewno z nich skorzysta.