Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejPlan Gospodarki Niskoemisyjnej

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Wieczfnia Kościelna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

 • znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
 • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 13 maja 2018 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: https://goo.gl/forms/cqbSxxUusuxY5w4Z2 – ankieta dla budynków mieszkalnych

https://goo.gl/forms/thwToR9GeaQNYZn03 – ankieta dla budynków i lokali, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie.

Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej).

Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

 1. Osobiście – w Urzędzie Gminy w sekretariacie,
 2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres kierownik@wieczfniakoscielna.pl
 3. Listownie za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
  Adres: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

 

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

 

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna  – Jan Warecki

 

 

Załączniki do pobrania:

 1. Ankieta Mieszkańcy PGN.docx
 2. Ankieta Mieszkańcy PGN.pdf
 3. Ankieta Przedsiębiorcy PGN.docx
 4. Ankieta Przedsiębiorcy PGN.pdf