Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejSzkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej

 

Zespol[1]

SZKOŁA PODSTAWOWA w WIECZFNI KOŚCIELNEJ
Wieczfnia Kościelna 56 C
06-513 Wieczfnia Kościelna
Tel: 23 654 00 13

Cele i zadania szkoły:
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawie programowej.
2. Edukacja w szkołach wspomaga rozwój ucznia, jako osoby i wprowadza go w życie społeczne poprzez:

1) wprowadzenie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
3) wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki;
4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

3. W zakresie kształtowania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy szkoła stwarza uczniowi warunki do:

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy grupowej, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm etycznych i moralnych;
4) rozwijania problemów w sposób twórczy;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Strona jednostki: Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej