Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejKomunikat

dotyczący funkcjonowania oddziałów i punktów przedszkolnych

W związku z decyzją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o możliwości otwierania żłobków oraz przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. uprzejmie informuję, że  po przeprowadzonych konsultacjach telefonicznych  przez Dyrektorów Szkół z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, istnieje znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do powyższych placówek.

Na ogólną liczbę 97  dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, aprobatę wyraziło dwoje rodziców dla trójki dzieci.

Z uwagi na małe zainteresowanie ze strony rodziców, uprzejmie informuję, że na terenie gminy Wieczfnia Kościelna od dnia 6 maja 2020 r nie będą uruchomione oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

Komunikat o wznowieniu działalności powyższych placówek zostanie Państwu przekazany przez Dyrektorów Szkół oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna