Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejIV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się IV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
10. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Wieczfnia Kościelna.

14. Wolne wnioski i sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad  IV sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.