Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejInformacja

o wyznaczonych limitach na przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Uniszki-Cegielnia

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieczfnia Kościelna nr XII/121/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć:
– 2 tony na rok na jedno gospodarstwo domowe odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne , powstałych w wyniku drobnych prac remontowych;
– do 10 sztuk na rok na jedno gospodarstwo domowe zużytych opon.
W razie przekroczenia ustalonych limitów będą naliczane dodatkowe opłaty przez przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK.