Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejInformacja

dotycząca monitoringu suszy rolniczej w Polsce.

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

System Monitoringu Suszy Rolniczej ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna na bieżąco analizuje raporty zamieszczane na stronie instytucji monitorującej. Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla gminy nie pozwalają uznać jej obszaru jako zagrożonego suszą. Taki stan rzeczy nie pozwala na rozpoczęcie prac komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych.

Bieżące komunikaty i ocenę zagrożenia suszą prowadzi IUNG na stronie www.susza.iung.pulawy.pl

 

                                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                                Mariusz Gębala