Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 7 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna .

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z I Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/46/2015 Rady Gminy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie obrad  II sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.