Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 20 listopada 2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbyła się I sesja nowej, VIII już, kadencji Rady Gminy.

Wybrano przewodniczącego oraz jego zastępców, a także ukonstytuowały się poszczególne komisje działające przy radzie. 15 osób odebrało z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego. Chwilę później odbyło się uroczyste ślubowanie. Spośród tej grupy zgłoszono dwóch kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy: Krzysztofa Marcina Chmielewskiego oraz Tomasza Turowskiego. W wyniku tajnego głosowania większość głosów zdobył pierwszy z kandydatów. Na wiceprzewodniczącego zaproponowano dwie kandydatki, Krystynę Pokus i Anetę Głowacką. Obie kandydatki uzyskały poparcie większości Rady Gminy.

Skład VIII kadencji  Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

1.   Winnowski Krzysztof

2.   Długokęcki Paweł

3.   Bąk Tadeusz

4.   Turowski Tomasz

5.   Kołakowski Marek

6.   Głowacka Aneta

7.   Sieczka Elżbieta

8.   Pokus Krystyna

9.   Golon Mirosława

10.  Szemplińska Agnieszka

11.  Gębala Andrzej

12.  Chmielewski Krzysztof Marcin

13.  Skolimowski Mirosław

14.  Głowacka Agnieszka

15. Krystek Marcin

Po złożeniu ślubowania o swoich planach wstępnie opowiedział nowy wójt, Mariusz Gębala. Następnie głos zabrał ustępujący wójt p. Jan Warecki, który pogratulował nowo wybranej radzie, wójtowi oraz przedstawił sytuację finansową i nakreślił najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla gminy.

Informacja o składzie osobowym Stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz protokół z I sesji, dostępna będzie pod adresem: https://ugwieczfnia.bipgmina.pl/