Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejProgram „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus”
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195 ze zm.). Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Program Rodzina 500 plus to 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł  lub 1200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 01 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, zmiany miejsca zamieszkania lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia osoba uprawniona  do świadczeń jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Organ wypłacającego świadczenie wychowawcze.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej informuje, iż:

od dnia 29.03.2016 r. będą wydawane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2016/2017,

  • a od dnia 01.04.2016 r. będą przyjmowane w/w wnioski.