Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejKwalifikacja do otrzymywania pomocy żywnościowej

Wieczfnia Kościelna, dnia 07 listopada 2019 r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka pok. nr 3 w terminie do 27 listopada 2019 r. (środa) w celu zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający występowanie okoliczności oraz zaświadczenia o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczeń.
Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
Informujemy, że osoby przystępujące do Podprogramu 2019 mają obowiązek uczestniczenia w działaniach towarzyszących finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.