Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjęcie nr 222

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
06-513 Wieczfnia Kościelna 96
NIP: 569 15 71 698
REGON: 130011388
tel.: 23 654 05 76, 516 345 085,
fax: 23 654 05 76
e-mail: gops@wieczfniakoscielna.pl

                       

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek
w godzinach 8:00 – 16:00

Struktura organizacyjna
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieczfni Kościelnej

Kierownik

Maria Magdalena Jarzębowska
tel. 23 654 05 76 wew. 21

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Larysa Bejger
tel. 23 654 05 76 wew. 26

Świadczenia wychowawcze

Anna Gugała
tel. 23 654 05 76 wew. 25

Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe

Bożena Orłowska
Małgorzata Żuławnik
Monika Oleksiak
tel. 23 654 05 76 wew. 23, 24

Asystent rodziny

Monika Wietecha
tel. 23 654 05 76 wew. 22

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 w Gminie Wieczfnia Kościelna

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 w Gminie Wieczfnia Kościelna