Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejProjekt „Uczeń na 6” w Gminie Wieczfnia Kościelna

POKL

„Uczeń na 6. w Gminie Wieczfnia Kościelna”

 Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkól podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia w następujących blokach:

Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych

– Zajęcia z matematyki

– Zajęcia z przyrody

– Zajęcia z języka polskiego

– Zajęcia z języka angielskiego oraz z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC

– Zajęcia z technik informacyjnych

Zajęcia wyrównujące

– Zajęcia z matematyki

– Zajęcia z języka polskiego

Wsparcie pozostałe

– Zajęcia z technik koncentracji

– Zajęcia z logopedii

– Zajęcia z doradztwa zawodowego

– Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

W ramach projektu dzieci mają zapewniony bezpłatny posiłek oraz transport.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego