Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejEdukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna

logo-na-strone

 

Gmina Wieczfnia Kościelna

przystąpiła do realizacji projektu

„Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna”

 

w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”,

Poddziałania10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

Projekt jest realizowany dla uczniów szkół z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna z zakresu zajęć rozwijających, wyrównujących oraz wspierających.

Nabór na w/w projekt wśród uczniów prowadzony jest w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej, Szkole Podstawowej w Windykach oraz w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

Deklaracje uczestnictwa należy pobrać oraz złożyć w sekretariatach szkół do dnia 23 września 2016 roku.

Termin realizacji zajęć – wrzesień 2016r. – czerwiec 2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego