Niedziela21.04.24
Imieniny:Anzelma, Bartosza, Feliksa
Biuletyn Informacji PublicznejEdukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Koscielna

W dniu 2 września 2016 roku Gmina Wieczfnia Kościelna podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo-na-strone

 

 

 Gmina Wieczfnia kościelna przystąpiła do realizacji projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2017

Wartość projektu: 619.463,56 zł

Dofinansowanie: 588.464,71 zł

Więcej informacji w zakładce fundusze strukturalne