Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejDotacja na remont boiska sportowego w Wieczfni Kościelnej

17 sierpnia umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisał Mariusz Gębala - Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 23 czerwca 2020 roku podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (MIWIS MAZOWSZE 2020). Na mocy tej uchwały, wniosek na realizację zadania pn.: Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej, złożony przez gminę otrzymał wsparcie w wysokości 90 000 zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – W tym roku wpłynęło 235 wniosków, a całkowita kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu. To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą realne efekty tego wsparcia i aplikują o środki. Z rozmów z beneficjentami wiemy, że często pomoc z budżetu Mazowsza domyka budżet takiego przedsięwzięcia.

To ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, dlatego chcemy pomóc mazowieckim gminom w ich realizacji. Pomożemy nie tylko w remontach tych już wysłużonych obiektów sportowych, ale też w budowaniu nowych, takich jak np. skateparki dla młodzieży czy siłownie dla starszych – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Będące przedmiotem dofinansowania boisko  wchodzi w skład kompleksu sportowego zlokalizowanego na terenie szkoły podstawowej (Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej). Celem remontu boiska jest poprawa warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz poprawa bezpieczeństwa osób  korzystających z bazy sportowej.

Wójt Gminy Mariusz Gębala podkreśla, że gmina sukcesywnie realizuje powyższy cel poprzez inwestycję w nowe obiekty sportowe jak i remonty już istniejących. Dodaje, że obecny zły stan techniczny boiska sportowego, które posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej uniemożliwia  pełne wykorzystanie wszystkich jego funkcji oraz zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Trawa syntetyczna jest powycierana z widocznymi dziurami w podłożu, panele ogrodzenia posiadają liczne odkształcenia z odstającymi prętami. Brak możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego negatywnie wpływa na funkcjonowanie Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej oraz stanowi duży uszczerbek dla całej bazy sportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Dokonana w ramach remontu zmiana nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchnię poliuretanową umożliwi efektywniejsze wykorzystanie obiektu do uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz zmniejszy koszt jego utrzymania.

Przewidywany termin realizacji zadania wrzesień- październik 2020 roku.