Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejBiblioteka bierze udział w wielu programach.

Gminna Biblioteka Publiczna jest uczestnikiem wielu programów:
- Akademia Orange dla bibliotek
- Program Rozwoju Bibliotek
- Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek’’. Program jest organizowany przez fundację Orange z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Co roku biblioteka korzysta z dotacji finansowej przekazywanej przez Fundację. Uzyskane środki przeznaczane są na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Użytkownicy korzystający z komputerów w bibliotece mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.

Biblioteka w 2012 roku dołączyła do Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Fundacja upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania. W ramach członkostwa w PRB biblioteka bierze udział w wielu programach i aplikuje o środki finansowe.

Biblioteka co roku otrzymuje dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dotacja pozwala na zakup nowości książkowych, które chętnie wypożyczane są przez czytelników.